F.A.Q.s

Carmabi NME education
carmabi-sponsor

F.A.Q.s

1. Hoe kan mijn school zich inschrijven voor de programma’s voor FO1 of FO2 voor het lopende schooljaar?
Aan het begin van elk schooljaar, in augustus/september, gaat een team van NME medewerkers de straat op om alle scholen persoonlijk te bezoeken en in te schrijven.  Ter plekke wordt dan een datum afgesproken waarop uw klassen meedoen aan de programma’s. Dit wordt bevestigd in een formulier wat u ook ter plekke ontvangt. Soms komt het voor dat het hoofd van de school of diens vervanger niet aanwezig is als de school wordt bezocht. Dan wordt de school op een later tijdstip alsnog bezocht. Bovenstaande kan ook via telefoon en email.
 
2. Kan ik mijn klassen ook via de mail of via de telefoon opgeven?
Dat kan inderdaad ook. Op deze website vindt u onder het kopje ‘aanmelden excursie’ een overzicht van alle programma’s die wij aanbieden. Door het online formulier in te vullen, kunt u direct een mail sturen naar ons emailadres met uw wensen. LET OP: uw datum staat pas vast als u met een van onze medewerkers heeft gesproken en de datum zodoende is geconfirmeerd.  U kunt ook direct bellen met de coördinator mervouw Retty Schoop op 512-8137.
3. Waarop zijn sommige programma’s gratis en andere niet?
De sectie NME ontvangt voor het uitvoeren van het schoolprogramma NME een subsidie van de overheid. Met deze subsidie dienen o.a. materialen te worden onderhouden, gidsen te worden betaald en buskosten te worden gedragen. In het verleden waren de buskosten zo voordelig dat we alle klassen gratis konden deelnemen aan de programma’s. Echter de gestegen dieselprijzen en dus ook gestegen buskosten (meer dan 100% vergeleken met 2001), hebben ervoor gezorgd dat we alleen nog maar een deel gratis kunnen laten deelnemen. Voor de rest van de klassen rekenen we de kostprijs van bustransport, De schoolbezoeken (vleermuizen, huisdieren etc), zijn zodanig ontwikkeld dat alleen de voorrijkosten in rekening worden gebracht.

Het is ons streven om alle programma’s weer gratis toegankelijk te maken voor de scholen. Dat vereist echter een hoger subsidieplafond.

4. Waarom moet ik betalen als ik een excursie niet op tijd afzeg?
Met de roosters die aan het begin van het schooljaar worden gemaakt worden o.a. het bustransport bedrijf en de gidsen op de hoogte gesteld van de dagen waarop er gereden/ gegidst moet worden. Mocht een klas om welke reden dan ook niet kunnen op de afgesproken datum, hanteren we de regel dat de klas dit minstens 4-5 werkdagen van te voren kenbaar moet maken aan Carmabi. Mocht de klas dit niet doen, dan rijdt de bus voor niets, waarbij Carmabi een halve rit in rekening wordt gebracht, en staan de gidsen ook voor niks te wachten terwijl ze wel betaald moeten worden. Deze kosten verhalen we dan op de school.

5. Wat als de docent van de klas op de dag zelf ziek wordt waardoor de klas niet kan gaan?
Het kan natuurlijk voorkomen dat er omstandigheden zijn waardoor een klas pas op het laatste moment niet meekan, bijvoorbeeld door een zieke docent. Als de school niet voor een vervanger kan zorgen die met de klas meekan, dan kan direct gebeld worden met mevrouw Retty Schoop op 512-8137 om af te zeggen. Vanaf 07.15 ‘s ochtends is zij bereikba
ar en dan kunnen zowel de bussen als de gidsen nog worden afgebeld.

6. Regelt Carmabi de toestemming van de excursie bij de schoolinspectie?
Nee. het vragen van toestemming voor een buitenschoolse activiteit dient door de school zelf aangevraagd te worden.

7. Moet er altijd een docent van de school meelopen met de klas?
Ja, dat is verplicht. Onze gidsen zijn didactisch opgeleid om klassen te begeleiden bij educatieve programma’s. De docent draagt echter altijd de eindverantwoordelijkheid voor de klas. Indien de docent niet meeloopt met de excursie kan de gids de klas weigeren te begeleiden.

8. Waar kan ik terecht als ik nog meer vragen heb?
U kunt ons altijd mailen op c.hameete@carmabi.org voor uw vragen.

Print Friendly, PDF & Email