VO lesmateriaal

De werkbladen bij de video’s hebben diverse werkvormen en sluiten aan bij verschillende niveau’s en thema’s. De werkbladen zijn zo gemaakt dat de leerlingen de inhoud van de video’s beter kunnen begrijpen en aansluiten op het boek. Het kan ook zijn dat de leerling het Biologie voor Jou boek moet gebruiken om de specifieke termen op te zoeken/ te herhalen die bij het desbetreffende thema horen. In de lessituatie kunnen leerlingen individueel of in groepjes, tijdens of na het bekijken van de video, werken aan het werkblad.

De antwoorden worden binnenkort als ‘lesbrief docenten’ gemaild naar de docenten biologie Curaçao. Als docent kunt u deze lesbrief ook krijgen door een mail te sturen naar c.hameete@carmabi.org. Heeft u zelf interessante video’s  gericht op de lokale natuur/ ecologie of andere lesideeën horen we dat graag.

Veel plezier met het gebruiken van de werkbladen!

Afvalwater Sehos vergiftigt mangrove - Caribisch Netwerk (maart 2019)

Amigoe - 23 mei 2018 - huidziekten rifvissen

lokale vispopulatie kampt steeds vaker met ziekten

Klas:   onderbouw vwo & bovenbouw havo/ vwo
thema:  ecologie, mens en milieu
trefwoorden:  milieu, biodiversiteit, ziekten, koraalvissen

Sharks Carmabi DCNA

video:  Sharks Carmabi DCNA

klas:  onderbouw vsbo/ havo/ vwo
thema: biodiversiteit, ecologie
trefwoorden: haaien, beschermen, ecologie, mens & milieu

What happens with our sewer waste on Curacao

Oefenen met het examen VSBO (tkl). De examenopgaven ‘koraalriffen’ (2016, tweede tijdvak) zijn een goede examentraining voor bovenbouw VSBO-tkl. De video is een interessante lokale aanvulling.

klas: bovenbouw VSBO tkl
thema: ecosystemen, symbiose, fotosynthese, broeikaseffect

Vroege Vogels - naar de haaien

video: vroege vogels – naar de haaien

klas:  onderbouw havo/ vwo (klas 2/ 3) & bovenbouw havo/ vsbo
thema: mens & milieu, ecologie
trefwoorden: haaien, bewustwording, ecologie, bescherming

focus - op zoek naar het verdwenen plastic

video: focus; op zoek naar het verdwenen plastic

 

klas: onderbouw havo/ vwo & bovenbouw vsbo

thema: mens & milieu, afval

trefwoorden: plastic soup, splastic waste, ecologie, accumulatie in de voedselketen

Focus: koraalkillers

Video:  Focus; Koraalkillers

Klas: Onderbouw havo/vwo  Bovenbouw vsbo
Thema:  Inleiding: Mens en Milieu
Trefwoorden: koralen, ABC-eilanden, blauwalgen, onderzoek   vervuiling, uitputting, aantasting, milieu

artikel Antilliaans Dagblad '1000 koeien naar Bandariba'

Artikel: Duizend koeien naar Banda Riba

Klas:   Onderbouw havo/vwo  Bovenbouw vsbo
Thema:  Mens en Milieu
Trefwoorden: Bio-industrie, veeteelt, klimaatverandering, vervuiling, uitputting, aantasting voedselproductie, milieu

klokhuis 'sponzen'

Video:               Klokhuis: ‘Sponzen’

Klas:                Onderbouw (klas 1) havo/vwo
Thema:             Ordening
Trefwoorden: Organismen, rijken, sponzen, onderzoek, ongewervelden, stammen

Video:          Klokhuis: ‘Sponzen’

Klas:           Onderbouw vsbo
Thema:          Ordening
Trefwoorden:  Organismen, rijken, sponzen, onderzoek, ongewervelden, stammen

klokhuis 'koralen'

Video:           Koraal klokhuis

Klas:            klas 2 havo/ vwo  & vsbo bovenbouw
Thema:           ordening
Trefwoorden:    organismen, rijken, koraal, holtedieren

Marine Biology

Video:             marine biology
Klas:                Bovenbouw havo/vwo
Thema:            Ecologie, Mens en Milieu
Trefwoorden: Bewustwording, Ecologie, Bescherming, Beroepskeuze, Mariene bioloog, Onderzoek

Sharkweek; Sushamentu di Laman

Video:                Sharkweek 3: Sushamentu di laman
Klas:                   vsbo bovenbouw
Thema:              Mens en Milieu
Trefwoorden:  biodiversiteit, klimaatverandering   vervuiling, uitputting, aantasting, milieu

krantenartikel (NRC): verbleking van koraal

Zembla: Poisoned paradise (Isla)

TED Where do coral reefs come from

tribon ta importante

Video:                tribon ta importante
Klas:                   vsbo bovenbouw
Thema:              examentraining, vsbo-tkl 2018, vragen over haaien
Trefwoorden:  evolutie, ademhaling, ecologie

diverse video's

Ancient roots, new medicine - Dinah Veeris

Secore, coral restoration

Tropical Kingdom Curacao

Bonaire sewer waste NL

Bonaire stinapa sharks

Bonaire stinapa turtuga

Bonaire sewer waste Pap

sharkweek 1: ref di koral

Labyrint: the importance of the sponge

Carmabi NME education
carmabi-sponsor

Curaçao’s Coral Challenge – Reviving the Rain Forests of the Sea

curacao true nature

living together; symbiosis on reef ecosystem

Print Friendly, PDF & Email